Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Autorijschool Dekkers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd is belangrijk voor autorijschool Dekkers. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet autorijschool Dekkers zich in  om de bescherming en het correcte gebruik van jouw persoonlijke informatie zeker te stellen. In principe verzamelt autorijschool Dekkers slechts persoonsgegevens die je vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om je informatie te kunnen geven en/of dienste aan je te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kun le lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen , gebruiken , delen en beschermen

1.Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Autorijschool Dekkers verzamelt persoonsgegevens als je ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen.Wij maken gebruik van het online contactformulier om je aan te melden. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor ander doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij jouw specifieke toestemming verkrijgen of om je te informeren over overige diensten van Autorijschool Dekkers. Bijvoorbeeld, als je ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Autorijschool Dekkers dan zullen wij gebruik maken van jouw e-mailadres en andere informatie die je ons verstrekt om te kunnen reageren op je verzoek. Autorijschool Dekkers verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan jouw vraag. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzamelt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een rijexamen dan wordt je daar van op de hoogte gesteld.

 

2.Bewaren van persoonsgegevens

Autorijschool Dekkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Autorijschool Dekkers hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens : Categorie Reden Bewaartermijn Naam Informatie via contact 1 jaar na laatste contact Telefoonnummer Informatie via contact 1 jaar na laatste contact E-mailadres informatie via contact 1 jaar na laatste contact Naam Overeenkoms Wettelijk : 7 jaar na laatste factuur Adres overeenkomst Wettelijk : 7 jaar na laatste facturr Postcode+woonplaats Overeenkomst wettelijk: 7 jaar na laatste factuur Geboortedatum Overeenkomst Wettelijk:7 jaar na laatste factuur Kopie ID Ter Legitimatie Tot einde overeenkomst.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Dekkers deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Dekkers. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Autorijschool Dekkers zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklachtindienen.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Autorijschool Dekkers heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Autorijschool Dekkers via onderstaand adres.

Contactgegevens: Autorijschool Dekkers

Adres: Leisteen 10, 5411 BP,  Zeeland

Telefoonnummer: 06-44593636

E-mail: harrie.dekkers@kpnmail.nl